EMPRIVA

Disclaimer

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming vooraf van Empriva. Toestemming kan worden verleend aan niet-commerciële doeleinden met volledige bronvermelding. Empriva zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Empriva aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.empriva.net of www.empriva.nl of het afgaan van informatie die op de site wordt verstrekt. Alle gegevens die u stuurt naar www.empriva.net of www.empriva.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Links

Bepaalde links in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Empriva geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Empriva de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.